EventsVirtual Mental Health Support Space for AAPI English/Vietnamese Speakers

This event has already occurred.

Virtual Mental Health Support Space for AAPI English/Vietnamese Speakers

3:30 PM – 4:30 PM

Description

Để đáp ứng sự việc bạo hành chống lại người Á Châu, Mỹ Gốc Á và Khu Vực Thái Bình Dương (AAPI) trong cộng đồng chúng ta. Thư Viện Cộng Đồng San José với sự cộng tác của Dịch Vụ Sức Khoẻ Hành Vi, và Ủy Ban Chương Trình Văn Hóa Cộng Đồng Lành Mạnh Của Quận Hạt Santa Clara, nay cung cấp một loạt hỗ trợ trên mạng trong Tháng Năm.

Vì Tháng Năm là Tháng Biểu Tượng cho Sức Khoẻ Tâm Thần và Truyền Thống Người Á Châu, Mỹ Gốc Á và Khu Vực Thái Bình Dương (AAPI), đây là dịp hoàn hảo cho chúng tôi cung cấp hỗ trợ sức khoẻ tinh thần cho những thành viên của cộng đồng AAPI. Loạt hội thảo nhóm hàng tuần miễn phí này sẽ được tổ chức trong một không gian an toàn nơi sự chữa lành, giáo dục, và hỗ trợ được cung cấp. Học hỏi những phương pháp để chăm sóc cho chính quý vị, những kỹ năng mới, và công cụ để cho thêm vào trong ngăn tủ chăm sóc sức khoẻ của quý vị khi chúng ta tiếp tục sinh sống trong một xã hội nơi chúng ta cần phải di chuyển ngoài cơn đại dịch và những tội ác thù ghét người AAPI.

Miễn Phí. Cần phải ghi danh để nhận một liên kết Zoom và mật mã. Cuộc ghi danh sẽ đóng 1 giờ trước khi chương trình bắt đầu.

Cuộc hội thảo này được tổ chức trên mạng qua ứng dụng Zoom. Vui lòng ghi danh và một liên kết và mật mã sẽ được gữi đến quý vị trước khi chương trình bắt đầu. Để bảo vệ sự riêng tư của tham dự viên, hội thảo sẽ không được thâu, và các tham dự viên sẽ có cơ hội đổi tên của họ trong buổi hội thảo. Học hỏi thêm về ứng dụng Zoom tại zoom.us.

Liên kết và mật mã sẽ được gửi qua email ít nhất là 30 phút trước giờ chương trình mở cửa. Quý vị sẽ được đặt vào một phòng chờ (waiting room) cho đến khi chương trình chuẩn bị bắt đầu. Chúng tôi khuyến khích mọi người “đến” ít nhất là 10 phút trước khi chương trình bắt đầu để đảm bảo quý vị có thể vào được trong “phòng hội thảo”.

Nếu quý vị không nhận được email với liên kết vào Zoom ít nhất là 30 phút trước chương trình bắt đầu, vui lòng xem xét các tập hồ sơ thư rác (spam folder) hoặc các nơi khác trong tài khoản email. Nếu vẫn không tìm được, vui lòng dùng Chat (Trò chuyện trực tuyến) để hỏi một nhân viên trợ giúp.

Cho những khách 18 tuổi trở xuống muốn tham dự chương trình, chúng tôi khuyến khích sự có mặt của một phụ huynh/người bảo hộ hợp pháp với các em trong buổi hội thảo.

* Nhắc nhở – Những khách tham dự không có trên Danh Sách Khách Mời (Guest List) sẽ được coi như không có ghi danh trước, và sẽ không nhận được một “vé” ảo. Việc ghi danh dành cho người nào làm trước.

Hãy ghi danh và tham dự các ngày khác trong loạt hội thảo:

  • Thứ Tư, 5 Tháng Năm, 3:30 - 4:30 pm (Tiếng Anh) – Cho Thiếu Niên Ghé Ngang
  • Thứ Tư, 19 Tháng Năm, 3:30 - 4:30 pm (Tiếng Anh & Hoa)
  • Thứ Tư, 26 Tháng Năm, 3:30 - 4:30 pm (Tiếng Anh & Phi Luật Tân)

Để dàn xếp một phương tiện theo Bộ Luật Cho Người Mỹ Khuyết Tật cho các sinh hoạt tổ chức bởi thư viện, vui lòng gọi số 408-808-2000 ít nhất là ba ngày làm việc trước buổi sinh hoạt.

Program:
Asian American & Pacific Islander Heritage Month
Suitable for:
Adults, ages 18+
Seniors, ages 65+
Type:
Community Resources & Support Groups
Language:
Tiếng Việt

Powered by BiblioCommons.

BiblioEvents: app01 Version 3.2.2 Last updated 2021/06/15 11:08

Image Built on: June 15, 2021 2:52 PM